۱۱ شهریور ۱۳۹۹
شهریور ۱۱, ۱۳۹۹

رفتار صحیح در مقابل شوهر خسیس چگونه است

شهریور ۱۱, ۱۳۹۹ ۰ Comment

رفتار صحیح در مقابل شوهر خسیس چگونه است

کلمه خساست حتی گفتنش هم باعث دلهره میشود یکی از تناقض های رفتاری و غیر هماهنگی ها در افکار و.. در زندگی مشترک ، خساست زن و یا شوهر است که موجب از هم پاشیدگی زندگی مشترک می شود بنابراین بهترین راه برای حل این مشکل شناخت نوع خساست و رفع آن از راه و روش اصولی است.

خسیس عاطفی!

اگرچه بسیاری از ما برداشتمان از خسیسی در مورد مالی (پول) و مادی (سایر دارایی ها) است اما ممکن است فرد در مسائل دیگر نیز خسیس باشد . یکی از این مسائل در روابط عاطفی است . این افراد بیشتر گیرنده هستند تا دهنده یعنی با دیگران احساسات و هیجاناتشان را شریک نمی شوند و همیشه از صمیمیت و تحت کنترل قرار گرفتن می ترسند

آنها شادیشان را با دیگران شریک نمی شوند.خسیس بودن تنها به مسائل مالی محدود نمی گردد، همچنین فقط مختص مردان نیست . خساست در مسائل مالی و دارایی ها به علت اینکه مردان ، سرپرست خانواده و مدیرمالی هستند، ممکن است در آنها بیشتر از زنان باشد اما زن خسیس هم می تواند موجب به چالش در زندگی مشترک شود.

خساست ژنتیکی است؟!

خساست یک خصوصیت شخصیتی است که همیشه با فرد همراه است . صفات شخصیتی موجب شناخت افراد می شود و در افراد خسیس این خساست در همه رفتارهای آنها دیده می شود. بسیای از صفات شخصیتی را توسط ژن ها تعیین می شوند و یا ژن ها بر بروز و شدت صفات شخصیتی اثر دارند اما در باره خساست هیچ ژن مشخصی پیدا نشده است.

نوع خساست

ژن ها فرد را مستعد الگوهای رفتاری خاصی می کنند و ممکن است سبب بروز صفات مشخصی شوند . اضطراب با خساست ارتباط دارد وژن ها سبب بروز صفت اضطراب می شوند و سپس به خساست می انجامند. ژنی به نام COMT که در سوخت و ساز دوپامین، نقش دارد، منجر به بروز ویژگی سخاوت در فرد می شود.

خساست، اختلال روان پزشکی است؟

خسیس بودن یک دیدگاه نسبت به زندگی است و اختلال روان پزشکی نیست ، اما در صورت شدت ، بر زندگی فرد و اطرافیان او مانند اختلالات روان پزشکی اثر می گذارد. خسیس بودن از علائم مهم در تشخیص نوعی اختلال شخصیت(اختلال شخصیت وسواسی جبری) است که در آن ، فرد نسبت به خودش و دیگران حساسیت دارد .

اگر فردی نسبت به خود خساست نداشته باشد اما نسبت به دیگران خساست داشته باشد، سایر ویژگی های افراد خودشیفته را باید در او ببینیم . اگر فردی در مورد خودش و سایر اطرافیان خسیس نباشد و فقط نسبت به همسرش خسیس باشد ، باید در او مشکلات عاطفی و ارتباطی را در نظر بگیریم.

بچه ها می بینند…

محیط زندگی ما و نوع نگاه خانواده به پول و شیوه برخورد آنها با مسائل مالی در خساست تاثیر دارد و بیشتر نگاه ها به خساست جنبه روان شناختی دارد. الگوبرداری از والدین خسیس و زندگی در فقر در خسیس شدن فرد تاثیر گذار است .

زندگی فقیرانه باعث می شود فرد به آینده مطمئن نباشد و شاهد نگرانی پدر و مادرش درباره مسائل مادی زندگی باشد و بنابراین سعی می کند با خسیس بودن مال اندوزی کند تا به روزگار فقیرانه قبلی برنگردد او همیشه احساس «کمبود» می کند و نگرانی اش با پول اندوزی نیز برطرف نمی شود و با جمع کردن پول سعی دارد برای خودش اطمینان خاطر بخرد.

برعکس این حالت زمانی است که فرد ولخرجی می کنند و هنگام مواجهه با تنشی مانند عصبانیت ، احساس تنهایی می کنند و به خرید می روند و یا هنگامی که دچار شادی بیش از حد هستند و حوصله شان سررفته باشد به خرید می روند و معمولا دست خالی بر نمی گردند. این رفتار می تواند نتیجه سوء رفتار والدین و غفلت آنها در دوران کودکی فرد باشد.

شوهر خسیس یا مقتصد؟!

تشخیص خساست فرد آسان نیست و برخی اوقات نمی توان افراد مقتصد را از فرد خسیس تشخیص داد . تفاوت های عمده در تشخیص رفتار مقتصدانه از خساست عبارتند از:۱ هدف از جمع کردن پول یا خرج نکردن آن، ۲ قابل درک بودن و منطقی دانستن آن توسط دیگران، ۳ عواقب نامطلوب رفتار.

فرد مقتصد در زندگی دارای هدف هایی مانند خریدن خانه یا خودرو، فرستادن فرزندان به دانشگاه، تامین هزینه های بیماری یا پس اندازد دوران پیری و بازنشستگی است که برای رسیدن به این هدف پول جمع می کند و هدف او «جمع آوری پول» نیست.

فرد مقتصد هیچ گاه خود را به بدبختی نمی اندازد یا سلامت جسمی و روانی خود و خانواده اش را به خطر نمی اندازد تا از یک بحران احتمالی در آینده جلوگیری کند. فرد مقتصد درآمد خود را طوری به تمام مخارج اختصاص می دهد که در هیچ موردی کم نمی آورد و هدف او همیشه برای تامین رفاه فرد یا خانواده است. رفتار فرد مقتصد رفتاری هوشمندانه، هدفمند و قابل درک است.

فرد خسیس، پول را فقط برای فجایع آینده که همه شان قابل درک نیستند و به صورت «اگر»هایی با احتمال اندک بیان می شوند، می خواهد و برای موارد ضروری خرج نمی کند. فرد خسیس وقت و انرژی زیادی را قربانی جمع کردن پول می کندو همیشه فکر او درگیر پول و جمع کردن آن است. فرد مقتصد هیچگاه رفتار مالی نمی کند که اعضای خانواده در فضایی پرتنش زندگی کنند و سلامت شان در خطر باشند.
مطالب پیشنهادی
سنجاق